O nás

Firma Táborský si svoje renomé začala budovat již na počátku 90. let. Od té doby děláme vše pro to, abychom nic ze své pověsti neztratili. Nabídka našich činností se rozšířila, co nevymizelo, to je pečlivost, vysoká úroveň odbornosti našich zaměstnanců, zkušenost a osobní přístup ke každému zákazníkovi.

Co nabízíme? Zabýváme se následujícími činnostmi:

  • zemní práce
  • výkopové práce
  • bagrování
  • bourací práce a demolice
  • odvoz odpadů a jeho likvidace
  • přeprava materiálů, nejčastěji sypkých
  • autodoprava

Proč právě s námi?

Veškeré zakázky se snažíme plnit spolehlivě, efektivně, profesionálně a dbáme na dodržování termínu. Usilujeme o minimalizování jakýchkoli negativních dopadů spojených s naší činností. Tím, co by po nás mělo zůstat, je vždy jen dobře odvedená práce.

Považujeme za samozřejmé zákazníkovi vždy v první fázi předložit cenovou nabídku. Případně nás můžete kontaktovat i před započetím realizace zadání a nechat si nejprve vypracovat jeho ocenění.

Zemní a výkopové práce, bagrování

Nabízíme zemní a výkopové práce v souvislosti s realizacemi rodinných domů, dále za účelem výstavby inženýrských sítí, hloubení bazénů nebo zahradních jezírek, výkopy jímek atd. Za pomoci těžké techniky provádíme bagrování, a to za účelem úpravy terénu, přípravy pozemku pro budoucí výstavbu, budování vodohospodářských staveb atd. V souvislosti s těmito úkony pak přicházejí ke slovu stejně tak i zahrnovací práce, sejmutí a rozprostření ornice.

V převážné většině používáme stroje značky Caterpillar, které nám umožňují spolehlivě vykrýt většinu potřebných činností nezávisle na terénu a dalších okolních podmínkách. Vozový park máme k dispozici vlastní, což nám umožňuje garantovat i jeho perfektní technický stav.

Demolice a odvoz odpadů

Naši pomoc můžete využít i tam, kde je potřeba nejprve dosavadní stavbu zbourat. Demolice provádíme v plném rozsahu. Nabízíme bourací práce u všech běžných typů staveb, jako jsou rodinné domy, ale také komplikované bourací práce na výškových budovách, komínech nebo rozlehlých průmyslových objektech.

V souvislosti s každou demolicí pak vzniká nevyhnutelně i velké množství odpadu, který je potřeba zlikvidovat. Zajistíme pro vás i tuto službu, včetně zvolení nejvhodnějšího způsobu nakládání s odpadem s ohledem na jeho charakter. Pro tento účel volíme adekvátní objem kontejneru a příslušný vůz. Kontejnery máme k dispozici své vlastní, proto doplňkově nabízíme rovněž jejich pronájem.

Od okamžiku, kdy si u nás objednáte odvoz odpadu, jste už bez starosti. Přijedeme na vámi stanovené místo, odpad naložíme a zlikvidujeme v souladu s platnými zákonnými požadavky i se zachováním maximálně šetrného přístupu vůči životnímu prostředí.

Přeprava materiálů

Potřebujete-li pomoct s dopravou různorodého materiálu, můžete se na nás s důvěrou obrátit i v tomto směru. Typickým přepravovaným artiklem jsou hlavně sypké hmoty jako písek, štěrk nebo substrát.

Libovolný stavební materiál nebo třeba zahradní zeminu určenou pro úpravu zahrady vám přivezeme až na místo určení a zajistíme tak návaznost na další stavební případně jiné práce. Napomůžeme významně k tomu, aby na sebe všechny činnosti spojené se stavbou či rekonstrukcí vhodně navazovaly a nevznikaly tak průtahy, které znamenají časovou i finanční zátěž.

Zahradní zeminu a mulčovací kůru si navíc můžete objednat přímo od nás. Podrobnosti o ceně a odebíraném množství se pak dočtete v ceníku. Jakékoli naše produkty samozřejmě splňují standardy prémiové kvality a procházejí přísnou kontrolou, abychom od fáze uskladnění až po přepravu k vám zajistili zachování původních vlastností.

Řešíte-li opačnou situaci, tedy co s výkopovou zeminou, která se nachází na pozemku a už nenajde využití, stejně tak se můžete obrátit na firmu Táborský.