Demolice

Plánujete stavět, nicméně na pozemku je stará stavba, kterou je potřeba nejprve zbourat? Pomůže vám firma Táborský. 

Zajišťujeme za pomocí vlastních zařízení kompletní služby v oblasti demoličních a bouracích prací, tedy demolice ruční a strojové těžkou i lehkou mechanizací. Zvládneme si poradit i se specializovanými stavbami průmyslového charakteru.

Obstaráme za vás celý proces počínaje administrativními náležitostmi v podobě příslušných povolení, přes samotné bourání až po odvoz odpadu, likvidaci případně vzniklé stavební suti a úklid prostranství.

Následně jsme schopni díky vlastnímu vozovému parku taktéž veškerý odpad roztřídit dle druhu a zajistit jeho uložení na skládce nebo recyklování v souladu s příslušnými legislativními požadavky. Nabízíme drcení a třídění kamene, stavební suti, betonu atd. na jednotlivé frakce.

 

Co nabízíme?

Demolice různých typů objektů i jejich částí:

 • rodinné domy
 • ocelové konstrukce
 • firemní haly
 • průmyslové areály
 • skladovací prostory
 • železobetonové objekty
 • dřevěné konstrukce
 • základové plochy
 • výškové budovy
 • mosty
 • střechy

 

Bourací práce i menšího rozsahu:

 • zdi
 • příčky
 • ploty
 • bytová jádra
 • komíny
 • garáže

Naše služby

Veškerou činnost provádíme tak, abychom neohrozili ani osoby (včetně našich vlastních zaměstnanců) a ani přírodu manipulací s odpadem jakéhokoli charakteru. Máme dlouholeté zkušenosti v oboru, proto nám můžete svěřit i náročnější zakázky vyžadující nakládání s nebezpečným odpadem.

V případě, že je to nutné vzhledem k charakteru bouracích prací, jsou-li vykonávány uvnitř objektu, samozřejmě po ukončení svého působení na daném místě také zařídíme hrubý úklid.

Dále zajišťujeme

K odvozu odpadů disponujeme příslušnou technologií vzhledem k tomu, že naše společnost se věnuje poskytování služeb v odvětví autodopravy a dopravy převážně sypkých hmot s vlastními velkoobjemovými kontejnery. Jsme tak připraveni i na přepravu nadměrných nákladů. Můžeme vám tudíž v souvislosti s bouracími pracemi a demolicí navíc pomoci i s vyklízením objektů (sklepy, půdy), ale také například i zahrad.

Dále realizujeme zemní, výkopové a stavební práce různého rozsahu od drobných zakázek po rozsáhlé projekty. Svoji činnost soustředíme především na oblast středních Čech, respektive Prahy a blízkého okolí.

K dispozici máme několik typů strojů a vozidel tak, abychom mohli bourací a demoliční práce garantovat za všech okolností rychle, efektivně a bezpečně.

Zakázku naceňujeme individuálně v závislosti na jejím rozsahu a náročnosti. Samozřejmě platí, že použití stroje vždy znamená i snížení nákladů oproti lidské práci, ne všude je ovšem takovýto postup možný. Pro předběžnou kalkulaci nás samozřejmě můžete zdarma a nezávazně kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.