Demolice Táborský - Jsme profíci na demolice staveb

Zajišťujeme za pomocí vlastních zařízení kompletní služby v oblasti demoličních a bouracích prací, tedy demolice ruční a strojové těžkou i lehkou mechanizací. Zvládneme si poradit i se specializovanými stavbami průmyslového charakteru.

Doprava a Technika

Do našich služeb patří přeprava volně ložených stavebních materiálů jako štěrk, písek, recyklát nebo drť. Taktéž přepravujeme zemědělské produkty, tj. zahradní zeminu sloužící k úpravě terénu, substráty a mulčovací kůru. Nabízíme taktéž prodej tohoto sortimentu a k dispozici máme vlastní skladovací zázemí.

Mimo běžného sortimentu sypkých materiálů realizujeme dopravu všech dalších typů, jako je železo, dřevo, izolační materiály, včetně velkoobjemového nákladu. Poskytujeme také dopravu nákladu na paletách. V případě deště korbu auta zaplachtujeme tak, aby nedošlo k jakémkoli poškození zvoleného nákladu.