Demoliční práce


Zaměřujeme se především na demolice objektů (rodinné domy, činžovní domy, garáže a drobné stavby) a bourání zpevněných betonových nebo asfaltových ploch. K těmto demolicím používáme bagry různých velikostí s výkonnými bouracími kladivy a s odborně proškolenou obsluhou. Domy a stavby demolujeme šetrnou technologií postupného odbourávání pomocí strojů nebo i ručně. Veškerý odpad likvidujeme na skládkách k tomu určeným a recyklačních místech. Na nakládku a odvoz používáme svou mechanizaci a dopravu.

Zaručujeme nejnižší cenu za uložení odpadu (vlastní skládka)

Před každou akcí provedeme zdarma obhlídku přímo na místě realizace zakázky a navrhneme optimální řešení, včetně cenové nabídky.


Garantujeme pevnou smluvní cenu předem!


Demolice
- výškových staveb
- průmyslových areálů
- mostních konstrukcí
- ostatních betonových a železobetonových staveb
- sanace skalních masivů
- a jiných


Likvidace železného odpadu z demolic
Železný odpad se vytřídí naloží a odveze ke zpracování a vám vyplatíme peníze ihned.


Autodoprava - přeprava
Lze použít:

Vůz AVIA D120 - množství max 12 m3 (12t)

Vůz AVIA D90 - množství max 12 m3 (9t)

Vůz TATRA solo - množství max 8 m3 (12t)

Vůz TATRA souprava - množství max 14 m3


Zemní práce
·  výkopy základů a základových pásů
·  výkopy pro bazény
·  terénní úpravy rovinných i svažitých terénů
·  nakládání a přemísťování zeminy a jiných materiálů
·  rovnání a svahování terénů
·  výkopové a zahrnovací práce
·  hloubení rýh pro inženýrské sítě
·  demolice objektů
·  výstavba zpevněných ploch a komunikací
·  zimní údržba komunikací
·  jiné zemní či výkopové práce
·  výkopy pro inženýrské sítě (vodovod, plynovod, kanalizace)

 
 

 

 
SEO optimalizace - Chcete aby se Vaše www stránka zobrazovala na horních pozicích ve vyhledávačích?